Renovace schodiště

14.12.2023

Renovace modřínového schodiště. Odstranění původních nášlapů, odstranění starého laku. broušení, olejování

Materiál : N/A

Finální úprava: Tvrdý olej s voskem